preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Static HTML
Priloženi dokumenti:
Ustav Republike Hrvatske.docx
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj skoli.docx
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj skoli.docx
Zakon o udzbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju skolu.docx
Pravilnik o nacinima, postupcima i elementima vrednovanja ucenika u osnovnoj i srednjoj skoli.docx
PRAVILNIK O NACINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UCENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ SKOLI.pdf
Pravilnik o izmjenama pravilnika o nacinima, postupcima i elementima vrednovanja ucenika u osnovnoj i srednjoj skoli-1.docx
Pravilnik o izvodenju izleta ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan skole Narodne novine broj 67-14.pdf
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvodenju izleta ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan skole NN 81-15.pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN br 94 2015.pdf
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera.pdf
Pravilnik o nacinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika skolskih ustanova u poduzimanju mjera zastite prava ucenika te prijave svakog krsenja tih prava nadleznim tijelima Narodne novine.pdf
Pravilnik o postupku utvrdivanja psihofizickog stanja djeteta ucenika te sastavu strucnih povjerenstava Narodne novinebroj 67-14.pdf
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvr ivanju psihofizickog stanja djeteta, ucenika te sastavu strucnih povjerenstava-1.docx
Zakon o ustanovama.docx
Zakon o opcem upravnom postupku.docx
Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.docx
Zakon o upravnim pristojbama.docx
Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.docx
Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih strucnih kvalifikacija.docx
Zakon o knjiznicama i knjiznicnoj djelatnosti.docx
Zakon o prosvjetnoj inspekciji.docx
Zakon o strucno-pedagoskom nadzoru.docx
ZAKON O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE.docx
Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.docx
Zakon o provedbi Opce uredbe o zastiti podataka.docx
Zakon o ogranicavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda.docx
Zakon o me unarodnoj i privremenoj zastiti.docx
Zakon o strancima.docx
Pravilnik o nagra ivanju ucitelja, nastavnika, strucnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim skolama te ucenickim domovima.docx
Pravilnik o broju ucenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj skoli.docx
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju ucenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu-1.docx
Pravilnik o pomocnicima u nastavi i strucnim komunikacijskim posrednicima-1.docx
Pravilnik o izmjenama pravilnika o pomocnicima u nastavi i strucnim komunikacijskim posrednicima-1.docx
Pravilnik o odgovarajucoj vrsti obrazovanja ucitelja i strucnih suradnika u osnovnoj skoli-1.docx
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajucoj vrsti obrazovanja ucitelja i strucnih suradnika u osnovnoj skoli-1.docx
Pravilnik o napredovanju ucitelja, nastavnika, strucnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim skolama i ucenickim domovima-1.docx
Pravilnik o osnoskolskom i srednjeskolskom odgoju i obrazovanju ucenika s teskocama u razvoju-1.docx
Pravilnik o osnovnoskolskom odgoju i obrazovanju darovitih ucenika-1.docx
Pravilnik o tjednim radnim obvezama ucitelja i strucnih suradnika u osnovnoj skoli-1.docx
Pravilnik o udzbenickom standardu te clanovima strucnih povjerenstva za procjenu udzbenika i drugih obrazovnih materijala-1.docx
Pravilnik o vjezbaonicama u osnovnoj skoli-1.docx
Pravilnik o polaganju strucnog ispita ucitelja i strucnih suradnika u osnovnom skolstvu i nastavnika u srednjem skolstvu.docx
Pravilnik o pedagoskoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u skolskim ustanovama.docx
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoskoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u skolskim ustanovama.docx
Pravilnik o uvjetima i nacinu stjecanja strucnih zvanja u knjiznicarskoj struci.docx
Pravilnik o provo enju pripremne i dopunske nastave za ucenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik.docx
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca.docx
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca.docx
Drzavni pedagoski standard osnovnoskolskog sustava odgoja i obrazovanja.docx
Izmjene i dopune Drzavnoga pedagoskog standarda osnovnoskolskog sustava odgoja i obrazovanja.docx
Pravilnik o uvjetima i postupku izbora ucitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu.docx
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora ucitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu.docx
Protokol o postupanju u slucaju seksualnog nasilja.docx
Protokol o postupanju u slucaju nasilja me u djecom i mladima - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.pdf
Protokol o postupanju u slucaju nasilja u obitelji - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.pdf
Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim drzavljanima - Vlada RH 2013..pdf
Akcijski plan za prevenciju nasilja u skolama za razdoblje od 2020. do 2024. godine.pdf
Odluka o donosenju nastavnog plana za osnovnu skolu.docx
Odluka o donosenju Programa me upredmetnih i interdisciplinarnih sadrzaja Gra anskog odgoja.docx
Pravilnik o nacinu provo enja programa i provjeri znanja trazitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zastitom i stranaca.docx
Pravilnik o nacinu provedbe vanjskog vrednovanja i koristenju rezultata vanjskog vrednovanja skolskih ustanova.docx
Pravilnik o zajednickome upisniku skolskih ustanova u elektronicnome obliku - e-Matici.docx
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zajednickom upisniku skolskih ustanova u elektronickom obliku – e-Matici.docx
Pravilnik o nacinu i postupku utvr ivanja uvjeta za pocetak rada skolske ustanove.docx
Pravilnik o dopuni Pravilnika o nacinu i postupku utvr ivanja uvjeta za pocetak rada skolske ustanove.docx
Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.docx
Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira-1.docx
Uredba o Tarifi upravnih pristojbi.docx
Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima slozenosti poslova u javnim sluzbama-1.docx
Ispravak Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi-1.docx
Ispravak Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi-2.docx
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima slozenosti poslova u javnim sluzbama.docx
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima slozenosti poslova u javnim sluzbama.docx
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoskolskim ustanovama.docx
Program ucenja hrvatskoga jezika povijesti i kulture za azilante i strance - radi ukljucivanja u hrvatsko drustvo.pdf
Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu.pdf
Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj skoli.docx
Pravilnik o dopunama Pravilnika o nagra ivanju uciteljan nastavnika, strucnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim sk.docx
Odluka o zabrani novog zaposljavanja sluzbenika i namjestenika u javnim sluzbama.docx

Korisni linkovi

e-Dnevnik

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Arhiva dokumenata

TražilicaForum
preskoči na navigaciju