2021-08-22 21:38:46

Pomoćnici u nastavi - poziv na intervju

Obavještavamo kandidate prijavljene na Natječaj za pomoćnike u nastavi  u sklopu projekta „Prsten potpore IV“ da će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua provesti 30. kolovoza 2021. godine u 11.00 sati u OŠ Dubrava, Ulica svete Margarete 15, 10 342 Dubrava.

Pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja:

1. 

Aida Mimić Abazović

2.

Ivana Jagatić

3.

Ana Marija Sekelj

4.

Marija Đurak

5.

Barbara Jagar

6.

Martina Ivančić

7.

Martina Poslon

8.

Mateja Volarić

9.

Kristina Ančić

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Kandidati mogu pristupiti selekciji ukoliko njihova tjelesna temperatura nije viša od 37,2°C (mjerena prije dolaska u školu), ako se osjećaju dobro i nemaju ukućane u samoizolaciji, ako nisu unutar prethodnih 14 dana boravili u inozemstvu, odnosno ako su boravili u inozemstvu, ali imaju negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati, ako nisu u proteklih 14 dana imali kontakt s osobom zaraženom SARS-CoV-2 virusom te ako nemaju niti jedan od sljedećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolju, curenje nosa ili gubitak njuha.

Zbog provedbe epidemioloških mjera i sprječavanja širenja koronavirusa, svi kandidati koji pristupe selekciji, dužni su u prostoru škole nositi zaštitnu masku. 

 

 


Osnovna škola Dubrava