2021-05-22 09:05:47

Koncertna produkcija

Ove nastavne godine učenici, nažalost, nisu posjetili niti jedan koncert...

Zato su pripremili virtualne koncerte...

U jednom dijelu završnog projekta iz Glazbene kulture za nastavnu godinu 2020./2021. učenici su imali ulogu producenta te su osmislili vlastite koncerte.

Navedeno je realizirano u obliku koncertnih plakata koje su samostalno izradili naši vrijedni učenici predmetne nastave OŠ Dubrava i PŠ Farkaševac.

Bravo za sve!

 

Publikaciju "Koncertna produkcija" možete pogledati na sljedećoj poveznici:

 

https://read.bookcreator.com/tmSiIgg26hRSASji3CdSSyTWvKt2/y1Yq6ixkQVuovuOtcwEO6Q

 


Osnovna škola Dubrava