2021-01-28 13:04:43

Nastava uživo za sve učenike od 1. veljače

Sukladno Odluci župana Zagrebačke županije u razdoblju od 1. veljače do 14. veljače 2021. svi učenici od 1. do 8. razreda imaju nastavu uživo (model A) uz pridržavanje epidemioloških uputa.

Organizacija nastave od 1. veljače do 5. veljače:

 

za učenike od 1. do 4. razreda nastava će se odvijati  u jutarnjem turnusu od 7.45 do 11.25 sati

za učenike od 5. do 8. razreda nastava će se odvijati  u popodnevnom turnusu od 12.30 do 16.50 sati

Organizacija nastave od 8. veljače do 12. veljače:

za učenike od 5. do 8. razreda nastava će se odvijati  u jutarnjem turnusu od 7.45 do 12.00 sati

za učenike od 1. do 4. razreda nastava će se odvijati  u popodnevnom turnusu od 13.00 do 16.40 sati

Organizacija nastave i vozni red su isti kao u 1.polugodištu.


Osnovna škola Dubrava