2020-02-19 22:01:07

Predstavljanje tableta dobivenih u sklopu projekta Škola za život

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nabavilo je tablete za učenike prvih, petih i sedmih razreda u školskoj godini 2019./2020. u sklopu projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme  Škola za život – faza II (CKR II) sufinanciranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda. 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu proveo je javnu nabavu tableta u suradnji sa Središnjim državnim uredom za digitalno društvo i Ministarstvom znanosti i obrazovanja, u skladu s pravilima europskih fondova te u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Tableti su stigli u našu školu tijekom siječnja 2020.  Učiteljica informatike Jasnica Mahnet imenovana je administratorom tableta te je bila zadužena za podešavanje početničkih postavki u sustavu MDM koji upravlja radom svih tableta.  U utorak 18. veljače 2020. organizirani su roditeljski sastanci u PŠ Farkaševac i matičnoj školi za roditelje učenika petih i sedmih razreda.  Svrha sastanaka je bila informiranje roditelja učenika  5. i 7. razreda osnovne škole o ključnim promjenama koje donosi kurikulumski pristup nastavi uz upotrebu tableta u školi i kod kuće i na koji će se način to odraziti na učenike i školsku svakodnevicu te preuzimanje tableta. Roditelji su se pobliže upoznali s načinom korištenja uređaja, postupcima u slučaju eventualnih oštećenja tableta te važnost kontinuiranog poticaja učenika da se odgovorno i svrsishodno koriste programima i tablet uređajima.
  Sastanak je vodila učiteljica Jasnica Mahnet uz podršku razrednica i ravnateljice škole.


Osnovna škola Dubrava