2019-09-30 16:45:10

QL- Quality Label

Učenici drugog razreda PŠ Farkaševac dobitnici su 5 nacionalnih oznaka kvalitete (QL- Quality Label). 

Oznaku kvalitete dobili su za rad na ovim projektima:

20 DANA DOBROTE DRAMATIZACIJA, RECITACIJA I PLES U NASTAVI EUROPA U SRCU OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA ŠETNJA KROZ GODIŠNJA DOBA

Oznaka kvalitete je konkretno priznanje učiteljima za visoku razinu rada na eTwinning aktivnostima. Za učenike je poticaj i nagrada za uloženi trud. Za škole je javno priznanje predanosti kvaliteti i otvorenosti prema suradnji na europskoj razini.

Dodjeljuje se ako je zadovoljeno nekoliko kriterija: pedagoška inovacija i kreativnost, integracija projekta u kurukulum, komunikacija i razmjena među partnerskim školama, suradnja partnerskih škola, kreativna upotreba IKT-a, rezultati, učinak i dokumentiranje.

Svi učenici su marljivo radili i veselili se svakoj novoj aktivnosti. Projekti su prezentirani na stranicama škole i  TwinSpacu.


Osnovna škola Dubrava